Meny
Forside
Utstilling
Galleriet
Thor Erdahl
Inger Anne Nyaas
Kabelvåg
Kontakt oss
Linker

english

Kabelvåg

Kabelvåg er et tettsted i Vågan kommune. Det gamle navnet på Kabelvåg er Vágar som bestod av tre viktige bukter, Storvågan, Kabelvåg og Kjerkevågen. Gjennom tidene har funksjoner blitt fordelt mellom disse stedene, og sentrum har blitt flyttet.

Kabelvåg Torg
I 1995 ble Kabelvåg torg valgt ut som et av fire steder for bygging av demostrasjonsanlegg for by- og tettstedsutforming i Nordland, der naturstein fra landsdelen stod sentralt. Stein har gjennom tidene vært et viktig byggemateriale i Kabelvåg - både torget spesielt og havneområdet generelt. Det var derfor naturlig at Kabelvåg fikk en sentral plass i dette prosjektet.

 

Fugler på Kabelvåg torg, maleri - Thor Erdahl

Utsmykkingen av Kabelvåg torg er gjort av Thor Erdahl.
Han la tidelig frem ideen om å føre båtene tilbake til markedsplassen nedfelt i torgets belegg. Båtene synelig gjør både torgets viktige funksjon som salgssted for båter under lofotfiske, men også Kabelvågs tilknytting til havet. Denne tilknytningen er også tema for torgets møblering.

Fra: Bølgene brytes

 

 

 

 

 

 

 

Utsmykking Kabelvåg torg av Thor Erdahl.

For mer informasjon om Kabelvåg:
Kabelvåg, av Håkon Brun
Kabelvåg torg, arkitektur guide UiT

 


Besøksadresse:
Galleri lille Kabelvåg
Torget
8310 KABELVÅG

 


 

 

post@lillekabelvaag.no