Birth Orgasm

Lørdag 24.januar åpner utstillingen Birth Orgasm på Galleri lille Kabelvåg kl. 15.00

Øystein Runde er ein norsk teikneserieskapar. Han har gitt ut to album med Bjartmann på Jippi forlag, laga Margarin med Kristopher Schau, skriv serien Futen for Knut Andre Solberg på Schibsted og den parallell-historiske actionserien De Fire Store for Geir Moen på Gyldendal.

Øystein Runde har gått to år på filmlinja ved Nordland kunst- og filmfagskole og senere holdt flere kurs ved samme skole. Øystein er nå i Kabelvåg med nytt kurs på Nordland kunst- og filmfag skole og åpner utstilling på Galleri lille Kabelvåg, lørdag 24.januar.

Africa now

I forbindelse med FN- dagen og Internasjonal uke 27. – 31. oktober, viser Galleri lille Kabelvåg utstillingen Africa Now. Kunstnerene Elias Jengo og Riziki Joseph Kateya, Tanzania og Bertiers Joseph Mbatia, Kenya vil være tilstede på åpningen. Det blir salg av afrikansk mat og musikkinnslag.

Thobias Minzi, Tanzania “Sign Writers” Enamel paint on board, 120 x 80 cm.

I Nordland kan vi denne høsten få se afrikansk samtidskunst på tre steder: på Leknes, i Bodø og her i Kabelvåg. Utstillingen er et bidrag til Mangfoldsåret 2008 innen visuell kunst i Nordland. Fra 24.10 – 09.11.2008 vil det være mulig å se og oppleve afrikansk kunst på Galleri lille Kabelvåg.

Omvisninger for skoleklasser og grupper er mulig å bestille i hele utstillingsperioden, ellers er utstillingen åpen lørdager, søndager og mandager fra 12.00 – 15.00. Det er utarbeidet en lærerveiledning til utstillingen. Det er laget en stor og flott katalog som viser arbeider av alle kunstnerne som deltar på de tre utstillingstedene .

Utstillingen Africa Now gjennomføres i Nordland som et samarbeid mellom Kunstkvarteret i Lofoten, Kunst i Nordland, Galleri Lille Kabelvåg og Nordland Kunst- og filmfagskole. Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd. Katalog thorupART. Til utstillingsåpningen på Galleri lille Kabelvåg bidrar også Aust-Lofoten vgs. studiested Kabelvåg HS1B og VIO Vågan innvandrer og opplæringssenter. Stor takk til alle.

Kjersti Andvig: No one here is Innocent

No one here is Innocent, 2008 -English
The work was made in collaboration with Carlton Akee Turner and is part of a bigger project regarding knitting, capital punishment, and the development of modern democracies.

The sculpture is a replica of the Texas death row prison cell, in witch Carlton resided for 9 years. The measurements and furniture are correct, but all the symbols and texts were mainly decided by Carlton.

The background for knitting as the chosen technique is the stories about Les Tricoteuse (the knitters), who during the French Revolution would stand next to the guillotine, knitting. When the blade separated the head from the body they would lose a stitch, hence create a hole in the textile. These holes would later be used as statistics to see how many executions there had been during a day.

One of the beautiful things with knitting is that you can almost make anything just from one simple thread – where all the stitches are depending upon each other. If you lose a stitch you run the risk of the whole thing slowly deteriorating. Knitting is also something that demands a lot of time, witch together with space, are the two most important elements in the work. 

No one here is Innocent, 2008 – Norsk
Arbeidet ble laget i samarbeid med Carlton Akee Carlton og er del av et større prosjekt, som omhandler strikk, dødsstraff og utviklingen av det moderne demokratiet.

Skulpturen er en kopi av fengselscellen i Texas hvor Carlton befant seg i ni år, før han ble henrettet. Alle målene på vegger og tak, samt møblene er korrekte. Symbolene og teksten inni cellen har Carlton selv bestemt.

Bakgrunnen for å bruke strikk som teknikk er historiene om Les tricoteuse (strikkerne), som sto ved giljotinen under den Franske Revolusjonen, og strikket. Historiene forteller at i det øyeblikket bladet separerte hode fra kroppen, slapp de en maske i strikketøyet sitt. Hullene som da oppstår ble senere brukt til å telle hvor mange henrettelser det hadde vært i løpet av en dag.

Ett av de fineste aspektene med strikk er at du kan lage omtrent hva som helst fra bare en enkel tråd – og alle maskene er avhengi av hverandre. Mister du en maske kan du risikere at hele strikketøyet rakner. Strikk er i tillegg noe som krever tid og det er dette, samt tanker omkring rom, som er de viktigste elementene i verket