Kuben

Kuben er et prosjekt av Remi Aleksander Hoven. Remi har lagd en Rubisk kube i størelsen 1,2 * 1,2 * 1,2 meter og denne kuben har han rullet i Kabelvågmarka og plassert den på en liten fjelltopp. Ferden med kuben er blitt filmet og vises på Galleri lille Kabelvåg i perioden 9.juni – 9.august.

På galleriet ble det også vist en fotoserie fra ferden. Hvor kuben stårblant store steiner.

Kuben er lagd i mindre kuber av tre. Hver av disse kubene er en unik geografisk posisjon kuben hadde underveis. Disse kubene rommer også et puslespill og dvdfilm. Det 9- delte puslespillet er et komplett kart over ferden.

Kuben
Selve kuben er 180kg og er bygget av Remi Aleksander Hoven og Petter Napstad. Den er blitt rulet over 1000 ganger på ferden langs høyspentledningene i en rett linje gjennom landskapet. Remi endret kurs med 90 grader senere slik at han kom opp på den lille fjelltoppen og plaserte kuben der.

KNIV – Kunstnerne i Vågan

26 kunstnerne som bor og arbeider i Vågan kommune stiller ut på Galleri lille Kabelvåg.

Maria Gradin, Kari Vevle, Samir Zedan, Bjørn Tore Stavang, Cecilie Haaland, Even Bie Larsen, Åsa Åkerstrøm, Nina Jo Melbøe, Yngve Henriksen, Thor Erdahl, Kari Malberg, Tine Lundkvist, Lars Erik Karlsen, Dagfinn Bakke, Arne Sørensen, Ola Strand, Gunilla Larsson, Christian-Ivar Hammerbeck, Åsne Wold, John Stenersen, Halvard Kjærvik, Pia Henriksen Vangen, Astrid Hestholm og Inger Anne Nyaas.

20 år etter

Åse Ljones, Ida C. Helland-Hansen, Aud Bækkelund, Grethe Hope, Torill Brosten, Birgit Eide og Gunvor Olsen stiller ut på Lille Kabelvåg med utstillingen 20 år etter.

De gikk i samme klasse på Statens Høyskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen fra 1984 til 1989 og har tekstil som felles referanse. I 1999 viste de utstillingen “10 år etter” på Nordnorsk Kunstnersenter og i 1989 hovedfagsutstillingen sin. I år er det 20 år siden de gikk ut fra SHKD og i mars og april vil de vise utstillingen 20 år etter på Galleri lille Kabelvåg.

Birgit Eide, Bergen
Jeg her i flere år vært fascinert av egenskapene til kobbertråden. Den sterke, føyelige og skinnende metalltråden har jeg brukt i veven. Jeg ønsker å jobbe både med den nøye planlagte arbeidsprosessen og det intuitive.

Gunvor Olsen, Bergen
Eg arbeider for tida med former som er klipt ut i filt og sett saman til nettverk/flettverk. Dette gjerd dei ulikesida og dei skal difor fortrinnsvis henga fritt slik at begge sider er synlege.

Grete Hope, Risør
Silke er mitt materiale. I kombinasjon med et geometrisk formuttrykk og fargekontraster dannes mønstre på flaten for så å formes til kropp.

Aud Bækkelund, Norheimsund
Jeg ønsker å gi fantasien både muligheter og utfordringer. Dette gjelder både meg selv i egen arbeidsprosess, og hvordan jeg håper at arbeidene mine skal framstå ovenfor publikum. Ved å innta en lekende og intuitiv holdning til både teknikk og materialvalg, håper jeg at dette smitter over på publikums opplevelse. Jeg har over flere år arbeidet parallelt med objekter i mindre format og installasjoner.

Torill Brosten
Jeg har de senere år arbeidet med bilder. Min innfallsvinkel til billedspråket er intuitivt og eksperimenterende. Tematisk og motivmessig ligger uttrykket i grenselandet mellom et abstrakt fabulerende billedspråk og det antydende figurative uten gitt mening. Farge og tekstur er fremtredende og viktige virkemidler i mine arbeider.

Åse Ljones
Arbeida mine veks fram gjennom ein stille, meditativ og repeterande prosess. Tida, stillheita og ljoset er viktige element i dei ferdige verka, som alle er brodert for hand på lin, som igjen er spent opp på rammer.

Ida C. Helland-Hansen
Arbeida mine består av fleire lag, – fysisk, av tekstil og ulike papirtypar som eg laminerer saman, deretter trykker og malar  på. Mentalt – som bilde på de lagene tilværelsen består av. Eg liker best å arbeide i storformat.