Meny
Forside
Utstilling
Galleriet
Thor Erdahl
Inger Anne Nyaas
Kabelvåg
Kontakt oss
Linker

English


Kjersti Andvig

No one here is Innocent

 

No one here is Innocent, 2008 -English
The work was made in collaboration with Carlton Akee Turner and is part of a bigger project regarding knitting, capital punishment, and the development of modern democracies.
The sculpture is a replica of the Texas death row prison cell, in witch Carlton resided for 9 years. The measurements and furniture are correct, but all the symbols and texts were mainly decided by Carlton.
The background for knitting as the chosen technique is the stories about Les Tricoteuse (the knitters), who during the French Revolution would stand next to the guillotine, knitting. When the blade separated the head from the body they would lose a stitch, hence create a hole in the textile. These holes would later be used as statistics to see how many executions there had been during a day.  
One of the beautiful things with knitting is that you can almost make anything just from one simple thread - where all the stitches are depending upon each other. If you lose a stitch you run the risk of the whole thing slowly deteriorating. Knitting is also something that demands a lot of time, witch together with space, are the two most important elements in the work. 

No one here is Innocent, 2008 - Norsk
Arbeidet ble laget i samarbeid med Carlton Akee Carlton og er del av et større prosjekt, som omhandler strikk, dødsstraff og utviklingen av det moderne demokratiet.
Skulpturen er en kopi av fengselscellen i Texas hvor Carlton befant seg i ni år, før han ble henrettet. Alle målene på vegger og tak, samt møblene er korrekte. Symbolene og teksten inni cellen har Carlton selv bestemt.
Bakgrunnen for å bruke strikk som teknikk er historiene om Les tricoteuse (strikkerne), som sto ved giljotinen under den Franske Revolusjonen, og strikket. Historiene forteller at i det øyeblikket bladet separerte hode fra kroppen, slapp de en maske i strikketøyet sitt. Hullene som da oppstår ble senere brukt til å telle hvor mange henrettelser det hadde vært i løpet av en dag.
Ett av de fineste aspektene med strikk er at du kan lage omtrent hva som helst fra bare en enkel tråd – og alle maskene er avhengi av hverandre. Mister du en maske kan du risikere at hele strikketøyet rakner. Strikk er i tillegg noe som krever tid og det er dette, samt tanker omkring rom, som er de viktigste elementene i verket

Mer info


Besøksadresse:
Galleri lille Kabelvåg
Torget
8310 KABELVÅG

 


 

post@lillekabelvaag.no