Kunst i motbakke

Kunst i motbakke er vår private samling av kunst og objekter som inngår som en egen del i lokalene til Lille Kabelvåg. Samlingen har kontinuerlig blitt utvidet og bearbeidet etter at den åpnet i 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *