I am a rock, I am an island

De to unge kunstnerne Charlotte Rostad og Simen Engen Larsen vender tilbake til Lofoten for å vise utstillingen ”I’m a rock – I’m  an island” i Galleri Lille Kabelvåg. De har begge vokst opp i Kabelvåg og studerer nå ved Kunstakademiet i Trondheim.

Charlotte jobber med fiktive portretter i malerier som stort sett holder seg på lerretet. Bruddstykker av historier og karakterer med tomme flater mellom seg.

Simen på sin side jobber i hovedsak med video som sitt verktøy for å registrere omgivelsene sine. Deler av informasjon som hentes ut fra egne eller andres materiale blir satt sammen. Det som skapes er mer dekonstruksjoner enn konstruksjoner.

” Det vi har til felles er at vi begge er født på en øy. Men ingen kan være en øy.  Så om ikke sted har vi funnet en delt fasinasjon for tid. Oftest er det tid som gir nye øyne. Det avdekkes selv om vi står nokså stille. Portrettene og øyeblikkene i bildet henger sammen kun på uforklarlige måter, likevel har de samme uforklarlige selvfølgelighet over seg. De passerende bildene i en video gir på samme måte ikke hovedsakelig nye bilder, men avdekker nye måter å se det bakenforliggende som hele tiden skimtes.

Det andre bakenforliggende er at vi vokser opp på den samme øya; i en analog verden, en vinyl spiller klart og tydelig –’the sound of silence’ og i et neste paradoks synger Simon og Garfunkel ut i stua: I am a rock, I am an island ”